Przedszkole Nr 4 w Nowym Targu

 

Nawigacja

WITAMY NA NASZEJ STRONIE

Wiadomości

Wycieczka do Obidowej
16.06.2015

Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Wycieczka do Obidowej.

PRZEDSZKOLA W OKRESIE WAKACJI SZKOLNYCH - 2015 R.

W okresie wakacji szkolnych 2015 na terenie miasta Nowy Targ pracować będą:

W miesiącu lipcu:

Dzień Rodziny 2015
09.06.2015

Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Dzień Rodziny 2015.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem p. Barbary Jagiełowicz pt. "Trochę o oddychaniu".

Troche_o_oddychaniu.docx

Ekosong woda = życie
15.05.2015

Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Ekosong woda = życie.

Komisja rekrutacyjna ustaliła listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola nr 4 w Nowym Targu na rok szkolny 2015/16.
Prosimy o zapoznanie się z listą umieszczoną na tablicy przy wejściu i potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia do przedszkola kandydatów zakwalifikowanych.Pisemne potwierdzenie woli przyjęcia prosimy składać w kancelarii, lub drogą  e-mailową na adres:
przedszkole4@nowytarg.pl w nieprzekraczalnym terminie  do 27.04.2015r.

Zajęcia otwarte w przedszkolu
02.04.2015

Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Zajęcia otwarte w przedszkolu.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem p. Barabary Jagiełowicz na temat: "Zaburzenia percepcji wzrokowej a problem z czytaniem i pisaniem".

Na zebraniu z Rodzicami ustalono następujące składki:

-ubezpieczenie - 36 zł.- termin płatności do końca września

- Mikołaj - 40 zł.- termin płatności do końca października

Opłaty za przedszkole

W związku z podpisaniem 13 sierpnia  rozporządzenia w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, Organ Prowadzący Przedszkole Nr 4 w Nowym Targu ustalił :

         - bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę 5 h dziennie od 8.00 do 13.00,

photo

Wtorek 30.06.2015

Ilość odwiedzin: 214844