Przedszkole Nr 4 w Nowym Targu

 

Nawigacja

WITAMY NA NASZEJ STRONIE

Wiadomości

Ekosong woda = życie
15.05.2015

Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Ekosong woda = życie.

Zapraszamy serdecznie na kolejne spotkanie w ramach  "Grupy zabawowej", które odbędzie się dnia 21 maja o godzinie 16:00 w sali oddziału pierwszego.

Proszę o zabranie dla dzieci posiłku.

Zapraszamy na coroczny koncert "Dzieci Dzieciom" w dniu 02.06.2015r. o godzinie 15.00 w sali widowiskowej MOK-u w wykonaniu grupy Pytalskich oraz dzieci ze wszystkich nowotarskich przedszkoli.

Zapraszamy na rodzinny piknik w dniu 26.05.2015r. Zaczynamy od godziny 14.00. Mile widziane kolorowe stroje!

Komisja rekrutacyjna ustaliła listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola nr 4 w Nowym Targu na rok szkolny 2015/16.
Prosimy o zapoznanie się z listą umieszczoną na tablicy przy wejściu i potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia do przedszkola kandydatów zakwalifikowanych.Pisemne potwierdzenie woli przyjęcia prosimy składać w kancelarii, lub drogą  e-mailową na adres:
przedszkole4@nowytarg.pl w nieprzekraczalnym terminie  do 27.04.2015r.

Zajęcia otwarte w przedszkolu
02.04.2015

Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Zajęcia otwarte w przedszkolu.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem p. Barabary Jagiełowicz na temat: "Zaburzenia percepcji wzrokowej a problem z czytaniem i pisaniem".

Na zebraniu z Rodzicami ustalono następujące składki:

-ubezpieczenie - 36 zł.- termin płatności do końca września

- Mikołaj - 40 zł.- termin płatności do końca października

Opłaty za przedszkole

W związku z podpisaniem 13 sierpnia  rozporządzenia w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, Organ Prowadzący Przedszkole Nr 4 w Nowym Targu ustalił :

         - bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę 5 h dziennie od 8.00 do 13.00,

Oferta przedszkzola na rok szkolny 2012/2013

Informujemy,iż w roku szkolnym 2014/2015 w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, oferujemy zajęcia indywidualne oraz grupowe z zakresu logopedii, zajęć wspomagających rozwój dziecka.

photo

Piątek 22.05.2015

Ilość odwiedzin: 206410